HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU BAŞVURU İLKELERİ

 

 1. Bilimsel araştırma, test ve eğitim-öğretim amaçlı deney hayvanı kullanmak isteyen, araştırma desteği için herhangi bir kurum veya kuruluşa (TÜBITAK, TÜBAP vb.) başvuracak olan araştırıcıların etik kuruldan izin almaları gereklidir.
 2. Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemine 2016 yılı başından itibaren geçmiştir. Bu nedenle TÜHADYEK'e başvuru yapacak araştırmacılar dilekçelerini e-imzalı olarak, e-imzası olamayanlar ise anabilim dalı başkanlıkları üzeriden e-imzalı olarak göndereceklerdir. Etik kurul başvuru dosyalarını Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliği'ne veya Etik Kurul Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. Uygun formlar tek nüsha halinde doldurulmalı ve 1 cd kopyası ile birlikte, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığına hitaben üst yazı ekinde Trakya Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu sekreterliğine ulaştırılmalıdır.
 4. TÜBITAK, TÜBAP vb. kuruluşlara yapılacak başvurular için etik kurul onayı almak isteyen araştırıcılar, ilgili kurumların başvuru tarihinden en geç bir ay öncesine kadar etik kurula başvurmaları gerekmektedir. Aksi takdirde doğacak gecikmelerden etik kurul sorumlu değildir.
 5. Etik kurul kararlarını, yürütücü veya projede görevli araştırıcılardan birinin şahsen etik kurul sekreterliğinden imza karşılığı almaları gerekmektedir. Hiçbir etik kurul onay belgesi araştırıcılara gönderilmeyecek ve projedeki araştırmacılar dışında kimseye verilmeyecektir.

 HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER 

 1. Araştırmanın yürütücüsü tarafından Hayvan Deneyleri Etik Kurulu’na yazılan dilekçe,
 2. Başvuru nedenine göre ilgili başvuru formu (Araştırma amacıyla canlı memeli kullanım formu, Eğitim amaçlı kullanım formu, Test amaçlı kullanım formu, Değişiklik bildirim formu v.b.),
 3. Taahhütname,
 4. Araştırma ile ilgili üç adet referans,
 5. Deney sırasında deney hayvanı ile çalışacak kişilerin deney hayvanı kullanım sertifikalarının bir örneği,
 6. Başvuruda bulunması gereken tüm belgeleri (başvuru formu ve ekler) içeren CD veya DVD.

 

Not: Başvuru nedeni eğitim test amaçlı veya değişiklik bildirimi ise dosyada bunlarla ilgili kullanım formları bulunmalıdır.

 HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 1. Başvuru dosyasında istenilen belgelerde eksik olduğu takdirde başvuru kabul edilmez.
 2. Başvuru formunda tüm bölümler eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru formlarındaki bu eksiklikler sıkıntı doğurmaktadır. Formlarda sorulan soruları anlayarak atlamadan tek tek yanıtlamanız başvurunuzun değerlendirilmesinde süreci uzatmamış olacaktır.
 3. Hem başvuru formları hem de taahhütname ıslak imzalı olmalıdır. Fotokopi ile çoğaltılan formlar kabul edilmeyecektir.
 4. Etik kurulda sivil üyelerin bulunduğunu unutulmamalıdır. Bu nedenle formların uzman olmayan kişilerce de okunacağını göz önüne alınarak herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılması gerekmektedir.
 5. Araştırmada deney hayvanı üzerinde kullanılacak ilaç, radyasyon vb. maddelerin dozu, uygulanacak cerrahi uygulamalar, deney modellerini içeren referansların dosyaya konulması gerekmektedir.
 6. Her gruptaki hayvan sayısının istatistiksel bir yönteme dayandırılması, yapılamıyorsa gerekçesinin belirtilmesi ve literatür ile desteklenmesi gerekmektedir.
 7. Deney sırasında deney hayvanı ile çalışacak kişilerin tümünün deney hayvanı kullanım sertifikalarının bir örneği dosyaya eklenmelidir. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
 8. Değişiklik yapılması istenilen çalışmalarda, istenen değişikliklerin değişiklik bildirim formu doldurularak yapılacak, ekine değişikliklerin yapıldığı başvuru formu mutlaka konulacaktır.
Bu içerik 14.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2345 kez okundu.